PacharaTantaragron

อัพเดตหุ้น GPSC ผมได้นับคลื่น วันที่ 8 ตุลาคม 2562

SET:GPSC   GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
ว่าจะขึ้นเป็นsegment ที่ 5 แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบ Impulsion wave นะครับ
เนื่องจากไม่ผ่านกฏ มาถึงตอนนี้ก็ได้ถึงเป้าหมายที่ 100% ของ projection จากนี้ก็เล่นอย่างระมัดระวัง

https://youtu.be/QkXUQPrPlt8

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ