NutaponKo

วิ่งมากรอบล่าง

SET:GPSC   GLOBAL POWER SYNERGY PCL
หลังจากซึมซับกระแส โคโลน่า มาจบที่ข่าวยุบพรรค
มีการย่อแรงๆ แล้วสวนต่อเนื่อง
จนมาสู่แนวรับแนวนอนหากหลุดก็ลงยาว

แนวการเล่นแนวนอน ออกข้าง
แนวรับ 72 หลุด70 .5 คัท
หมดเทรนหุ้นไฟฟ้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ