TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
จำนวนเข้าชม 57
2
Gold รอโอกาสที่จะซื้อบริเวณแนวรับบริเวรณจุดทะลุเดิม 1350-1380
Gold waiting for the opportunity to buy at breakout support around 1350-1380

ความคิดเห็น