TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
เมื่อวานทองคำได้ทำลายซัพพลายโซนขึ้นไปตามเทรนหลัก แล้วได้สร้างดีมานขึ้นมา
ให้รอย่อแล้วเข้าบายที่แนวรับสำคัญเส้นสีฟ้าซึ่งตรงกับดีมานdem1 ในทามเฟรม H1
หากทะลุลงมา ก็เข้าบายเพิ่มที่ dem2 เป้าทำกำไรอยู่ที่ 1611.5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ