TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
ภาพใหญ่ยังเป็นขาลง โดย การลงมาครั้งนี้ เป็นการลงมาทำ strong B แบบ iregular flat ซึ่ง C ที่ขึ้นไป ต้องทำ high เดิม หรือ new high

แนวรับ
1. 1890 TP 1969
2. 1882 TP 1960

stop lose 1864
จุด invalidate set up นี้ หาก ลงมา ปิด ต่ำกว่า 1864 ซึ่งจะ เป็น strong B รูปแบบอื่นทำให้ การขึ้นไปทำ C ขึ้นไม่มาก มีโอกาสลงต่อ เพื่อ ไป 3x

*** ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนเป็นเพียงการ วิเคราะห์ตาม ทฤษฏี Elliott wave
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ