TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
จำนวนเข้าชม 85
1
ราคาอาจจะล่วงลงสู่ 1885 หาจังหวะ short

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง