Diamond9696

ทองคำ แพทเทิล V c"U"P

เพิ่มขึ้น
CAPITALCOM:GOLD   Gold
จำนวนเข้าชม 45
2
ลงแรงตอนแรกมีวอลุ่มออก
ไม่มีวอลุ่มตอนไซย์เวย์
มวนตัวเป็น pattern C
macd ไม่ทำโล และทรงตัวขึ้น
สัญญาณซื้อเกิดเมื่อทะลุกรอบ
พาราเรล เฉียงลง
เป้าหมายเท่ากับ กรอบพาราเรล