TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
จำนวนเข้าชม 100
3
ระหว่างวันราคาอาขย่อตัวลงมาก
ความคิดเห็น: รอ short ประมาณ 1966

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น