Nimmano

GOLD ราคาทองยังคงเป็นขาขึ้นระยะยาว

เพิ่มขึ้น
TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
GOLD ราคาทองยังคงเป็นขาขึ้น หลังจากมีแรงเทขายระยะสั้น แต่ในระยะยาว จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ความไม่มั่งคงของสถานการณ์ต่างประเทศ รวมถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจถดถอย และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง ทำให้ทองซึ่งเป็นสินทรัพย์มั่นคงปลอดภัย และเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วไป ในยุคที่การฝากเงินไม่ใช่คำตอบของความมั่นคั่งอีกต่อไป

ปัจจัยทางเทคนิค ทองยังคงวิ่งตามกรอบระยะสั้น 1,545 - 1,610 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ แต่ในภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นระยะยาว ซึ่งมีโอกาสไปทดสอบในระดับ 1,750 - 1,900 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ อีกครั้ง

กลยุทธในการเทรด ให้เน้นซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณใกล้แนวรับ