TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
หากกราฟ ทยานเลยเส้นสีแดงขึ้นไป มีแนวโน้วที่จะขึ้นไปต่อเนื่อง
แต่ถ้าหากมีการเบี่ยงตามเทรน ในไม่ช้าอาจ จะเข้าไปยัง ขาลงแน่นอน
Elliottwave ขาขึ้น
trand ขาลง
สถานการณ์ ขาลง
rsi ขาลง

การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ