TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
จำนวนเข้าชม 328
3
หากกราฟ ทยานเลยเส้นสีแดงขึ้นไป มีแนวโน้วที่จะขึ้นไปต่อเนื่อง
แต่ถ้าหากมีการเบี่ยงตามเทรน ในไม่ช้าอาจ จะเข้าไปยัง ขาลงแน่นอน
Elliottwave ขาขึ้น
trand ขาลง
สถานการณ์ ขาลง
rsi ขาลง

การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

ความคิดเห็น