Nimmano

GOLD ราคาทองลงมาถึงแนวรับทีน่าสนใจ

เพิ่มขึ้น
TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
GOLD ราคาทองลงมาถึงแนวรับทีน่าสนใจ เป็นโอกาสของการเข้าซื้อ
Uttaya Jaroenkitwanit

ความคิดเห็น