BreezeBrief

GOH24 19/01/24 หลุด 2045.5 ยังขึ้นต่อ

TFEX:GOH2024   Gold Online Futures
15 ถ้าลงไม่หลุด 2045.5 ยังขึ้นต่อพา 60 - 240 เด้ง ob
.........................................
D : os HL
240 -60 : ob LH
15 5 : os HL
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ