BreezeBrief

GOH24 15/01/24 2070-2094.5 ย่อให้ long ง่ายกว่า

เพิ่มขึ้น
TFEX:GO1!   Gold Online Futures
- tfใหญ่ มี สญ.กลับขึ้น รอ os เข้า long จะง่ายกว่า
- ถ้าเบรค 2094.5 ขึ้นต่าตาม fibo
- ถ้าหลุด 2070 tf ชมจะย่อ โดย tf นาที จะพาลง
+++++++++++++++++++++++++++++++
............................................
D : os HH HL มี ts กลับขึ้น
120 : ob HH ลุ้นขึ้นถึง 161.8 = 2090.5
- hi-beardi. 2094 5 ถ้าเบรคได้ขึ้นต่อ
- มี ts แต่ราคาดีดกลับ sw 2070-2094.5 เลือกทาง
30 15 : ob HH HL มีหัวขึ้น(หัก) ขึ้น>161.8
- sw 2070-2094.5 เลือกทาง
5 : มีหัวขึ้นในกรอบ 15
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ