Aunggul_K

รีวิวภาพราคาทองคำมุมมองรอLongตรงแนวรับ

เพิ่มขึ้น
TFEX:GO1!   Gold Online Futures
GO1! รีวิวภาพราคาทองคำมุมมองรอLongตรงแนวรับ
มุมมองทางเทคนิคราคาทองคำปันจุบันหลุดจากแนวโน้มขาขึ้นและพักตัวออกข้าง
ให้น้ำหนักต่อจากนี้จะเล่นอยู่ในกรอบไซด์เวย์ออกข้าง
แนะนำหากลงมาแนวรับ 1907 จุดมองเป็นจังหวะเล่นฝั่ง LONG
โดยมองราคาเป้าหมายอยู่ที่ 2000 -2050 จุด ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ