Khemmakorn_K

GLOBAL (Thailand)

เพิ่มขึ้น
SET:GLOBAL   SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
GLOBAL (Thailand) กราฟกำลังสวย เก็บถือยาวๆ ได้เลย

พิจารณาตาม Volume และ Indicator

GLOBAL

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ