Aunggul_K

GLOBAL ไอเดียลงทุนระยะกลาง

เพิ่มขึ้น
SET:GLOBAL   SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
GLOBAL GLOBAL ไอเดียลงทุนระยะกลาง ราคาลงมาแนวรับใหญ่ อยู่ในโซนถูกและรับปันผลเป็นหุ้นในเดือน 11 พ.ค
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ