Knott542

GLOBAL แนวโน้ม

SET:GLOBAL   SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
GLOBAL กำลังทำคลื่น 3 ใหญ่ โดยอยุ่ใน สามย่อยใน 3ใหญ่ เป้าแรก เส้นสีเขียว
ไม่ได้ชี้นำ เป็นความเห็นส่วนบุคคล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ