Aunggul_K

Global ถึงเวลาซื้อกลับเข้า พอท์ต

เพิ่มขึ้น
SET:GLOBAL   SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
GLOBAL มุมมองทางเทคนิคมองราคาจบการพักตัว มีโอกาศ พื้นตัวกลับเล่นตามแนวโน้ม ขาขึ้นได้ไม่ยาก โซนนี้มองเป็นแนวรับที่น่าสนใจครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ