Arty_Chaiyong

แนวโน้นราคาของ GJS แสดงการยกตัวขึ้นของและMacdตัดกับที่ราคา 0.31

SET:GJS   G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
สามารถเข้าซื้อได้ในราคาที่ปลอดภัยคือ 0.31 และทำกำไรที่ 0.75
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ