NutaponKo

ยังอยู่ในกรอบเทรด

SET:GGC   GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
มีการยกโล และไฮ บวกกับนโยบาย สนับสนุนน้ำมันปาล์ม
แนวรับชัดเจน11.6
หลุด 11 .2 คัท
เป้าชัดเจน 13.9
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ