SDZ_TRADER

บทวิเคราะห์เเชร์ไอเดีย มุมมอง GBPUSD 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เพิ่มขึ้น
FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
บทวิเคราะห์เเชร์ไอเดีย มุมมอง GBPUSD 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ