OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
GBPUSD ได้ปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่กรอบบนของเทรนไลน์อีกครั้งแล้วเริ่มมีสัญญาณขายลงมา การย่อตัวลงมาทำให้ราคามาทดสอบเทรนไลน์ที่เป็นเส้นของขาขึ้น ถ้าหากราคาทะลุลงมาได้จะถือว่าเป็นการ Breakout แนวโน้มมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ แต่หากราคาเด้งขึ้นอีกรอบ แนวต้านคือ High ล่าสุดที่ 1.38200 จะเป็นด่านสำคัญที่ราคายังไม่สามารถทะลุผ่านได้ในตอนนี้ แนวโน้มของราคาตอนนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาตามกรอบของ Trend line
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ