FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
CHFJPY มุมมองในภาพใหญ่ ในทามเฟรม Week ราคายังคงเคลื่อนที่ในกรอบสามเหลี่ยมใหญ่ โดยมองว่าราคา ณ ปัจจุบัน การออกออเดอร์ Sell มีความได้เปรียบ เมื่อพิจารณาจาก R : R แล้วมีความคุ้มค่ามากกว่า โดยบริเวณทำกำไรอยู่ที่บริเวณ เทรนไลน์ขาขึ้นที่มองว่ามีนัยสำคัญ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ