FOREXCOM:GBPNZD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
Gbpnzd 4h. Sold sell
หาจังหวะ sellแถวบริเวณ2.01330
ทำกำไร แถวบริเวณ Tp 1.987314
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ