FX:GBPNZD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ไม่พูดเยอะ เร็วๆๆ ไปครับไป หา A กันคับ Gn
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ