FX:GBPNZD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนเข้าชม 51
1
ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบอย่างเนืองๆ สำหรับสกุลเงิน GBP
คู่นี้ก็เช่นกัน ราคาจ่าจะย่อมาที่เส้นเทรนไลน์รองในกรอบ D1 หรือบริเวณ เส้นฟิโบราคา 61.8
จากนั้นค่อยมาหาทางช้อนราคาเข้าซื้ออีกที ใครที่เก็บสั้นๆ สามารถหาจังหวะเข้า Sell ได้ไม่มีผิดหวังแน่นอนในระยะอันใกล้นี้