FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
จำนวนเข้าชม 43
3
มีโอกาสเกิด Flag
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: SL 134.00
ความคิดเห็น: ยังรอดอยู่ขอข้ามอาทิตย์

ความคิดเห็น