FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
มีโอกาสเกิด Flag
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: SL 134.00
ความคิดเห็น: ยังรอดอยู่ขอข้ามอาทิตย์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ