FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
เทรนก่อนหน้ามีการทำ Higher High มองว่าตอนนี้เป็นการพักตัว มีโอกาสเกิด Flag
ความคิดเห็น: โห่ยเละเทะ
ความคิดเห็น: หาก Swing high เสร็จจากนั้นย่อตัวยก Low อาจจะลองมองหาจังหวะเข้าใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ