Purich

#GBPJPY ในส่วนของการวิ่งของในคู่เงินนี้ยังอยู่ในกรอบในระยะสั้นเ

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
#GBPJPY ในส่วนของการวิ่งของในคู่เงินนี้ยังอยู่ในกรอบในระยะสั้นเนื่องจากทั้ง Nikkei และ ทั้งสกุลเงินปอนด์ อย่างไรทิศทางเนื่องจากสกุลเงินปอนด์ยังรอการประกาศที่จะถึงในอีกไม่กี่นาทีนี้ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุในส่วนของ 153.728 เป็นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนในระยะสั้นที่ 154.294 หรือ 0.95% แต่ถ้าเกิดว่าทะลุลงมาในส่วนของ 152.839 ลงมาได้ผลตอบแทนกำไรขาดทุนที่ 1.01% หรือ 151.232

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ