Chakornounc

วิเคราะห์ GBPJPY 01/12 Breakout !!!!

เพิ่มขึ้น
FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
มีการเบรตเทรนใน tf ใหญ่ สามารถหาจุดเข้าซื้อได้ รอราคารีเทสแล้วเข้า วางsl ที่โลวเดิม ถือรันเทรน