RPeerapas

action หน้างานจริง ด้วยเทคนิค RTM MIXS

OANDA:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ไม่ได้เป็นการชี้นำแต่อย่างไง แค่แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฐิบัตเมื่อถึงสถาการณืจริง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ