OANDA:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
GBPJPY : 11/1/2563
TF D1 : โครงสร้างยังเป็นฝั่งขาขึ้น
TF H4 : รอ Follow ฝั่ง Buy เมื่อราคามาถึง แนวรับ แล้วเกิดสัญญานกลับตัว
Support 1 : 142.195 - 141.990
Support 2 : 140.850
Resistance 1 : 144.130 - 144.370
Resistance 2 : 145.161

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ