FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
GBPJPY จากบทวิเคราะห์ก่อนหน้า ราคาได้มีการปรับตัวลงมา ณ ราคาบริเวณปัจจุบันมองว่ายังต้องรอราคาลงมาทดสอบเทรนไลน์ขาขึ้นก่อนจึงเป็นบริเวณที่ได้เปรียบมากกว่า
กลยุทธ์ รอราคาลงมาทดสอบบริเวณเทรนไลน์ขาขึ้นตามเส้นสีแดง จึงพิจารณาการออกออเดอร์อีกครั้ง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ