FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
GBPJPY ราคายังคงเป็นขาขึ้น มีการทำ LH และ HH
Target : ย่อแล้ว BUY ( At : 134.278 ) หรือมี Action ของราคาที่ 4H
SL : 132.065
TP : 139.744
R : R = 1 : 2.47

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ