FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ราคาติดแนวด้านใหญ่
ทำตัว Sideway อยู่สักพักแล้ว
Sell ได้เปรียบกว่าครับ
ข้อเสียคืออ่าจจะต้องอดทนถือหน่อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ