FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ราคาขึ้นเป็นตามเทรนไลน์อย่างสวยงาม
เป็น Sideways up แคบๆ
แตะขอบบน Sell แตะขอบล่าง Buy
ให้น้ำหนักทาง Buy มากกว่า
สวนทางก็ลด Risk เอาเองนะครับ
วาง SL ทุกครั้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ