RPeerapas

สอบให้ดู้ EP เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ ตอน Come back is real!

OANDA:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
กลับมาใกล้เท่าทุนแล้วในปัจจุบัน ความยากในการเทรดก็คือการ กลับมาจากจุดขาดทุน โดยที่ไม่เสียระบบ หรือเสียสติในการเทรด เปรียบเหมือนนักกีฬาที่อยู่ในสภาวะกดดันจากการแข่ง ที่กำลังโดนนำอยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ