MeowMeow_Trader

GBPJPY H1

เพิ่มขึ้น
MeowMeow_Trader ที่อัปเดต:   
FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ราคามาติดแนวรับ เป้าหมายแรก 136.500 หากผ่านได้มองเป้าหมายต่อไปตาม TP ที่ได้วางไว้
SL ใต้กรอบแนวรับ
ความคิดเห็น:
แบ่งออกไปก่อนครึ่งนึงก็ได้แล้วลาก SL Cover จุดเข้า
ความคิดเห็น:
ลาก SL Cover จุดเข้า Lock กำไรก่อนนะครับ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
SL Cover จุดเข้า Lock กำไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ