FOREXCOM:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ราคาชนแนวต้านสำคัญ เส้นเขียวที่เห็นตีมาจากไฮสูงสุดและไฮลองลงมาสองจุดใน time frame Month ดังนั้นเส้นนี้มีนัยแน่นอน จุด sell และ SL ตามภาพ
ความคิดเห็น: GBPJPY อันหัวข้อเขียนผิดครับผม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ