OANDA:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
กราฟสำหรับวันนี้สวยงามครับ
M W D1 เทรนขาขึ้น แท่งเทียนปัจจุบันสีเขียว
มองBUY
มองลงละเอียดไปอีก H4 H1สีเขียวแท่งเทียนปัจจุบัน
สีเขียวด้วย มอง buy
เข้าออเดร์จุไหน
การวิเคราะห์ส่วนตัวย่อM15 ให้แท่งเทียนย่อตัวลง
เป็นสีขาวชนรับสำคัญและใกล้โบลินเจอแยน
กลางหรือล่าง กด BUY
sl 500-1000จุด ปล่อยยาวๆ
กำไรก็ SL หน้าไม้ไปเรืื่อย
จากนั้นจะทำไรก็ไปทำ
ตอนนี้กราฟแท่งแรกทะลุต้านสำคัญและรอจบแท่ง
ปิดเหนือต้านสำคัญ อีกแท่งปิดเขียว
แท่งสามรอย่อกด BUY
tpตรงไหนก็ด้านซ้ายเลย แท่งเทียนเกิดรูปแบบ
CKEAN TRAFFIC
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ