FX:GBPJPY   ปอนด์อังกฤษ / เยนญี่ปุ่น
ราคาเริ่มก่อตัวเป็น zone bridge trading
จาก zone กลับไปหา zone ที่เคยผ่านมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ