FX:GBPCHF   ปอนด์อังกฤษ / ฟรังก์สวิส
ราคาทำสวิงไฮ-สวิงโลวใหม่สูงขึ้นและทะลุออกจากกรอบของแนวโน้มขาลง ทำให้เรามองว่าแนวโน้มน่าจะเปลี่ยนไปสู่ขาขึ้น จากนั้นราคาได้ย่อตัวลงมาที่เทรนไลน์เดิมเรามองว่าน่าจะเป็นเพียงการย่อตัวทดสอบเพื่อขึ้นต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ