PEPPERSTONE:GBPCHF   ปอนด์อังกฤษ / ฟรังก์สวิส


แหกทุกวัน​ เดา

------------
follow at your own risk
ความคิดเห็น: พิมพ์ผิดอีก
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ