XAU_FBC_Forecast

GBPCAD ลดลงระยะสั้น แนวโน้มใหญ่ เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:GBPCAD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
หากราคาผ่าน จุดP ได้ จะ ลดลงสู่แนวรับ S
หากไม่สามารถผ่านได้ จะกลับตัวเพิ่มขึ้นไปที่แนวต้าน R ต่อไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ