FX:GBPCAD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
แนวต้าน = บริเวณโซนราคาที่ในอดีต

ที่ต้านราคาไว้ไม่ให้

สามารถทะลุผ่านไปได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ