Purich

**การวิเคราะห์คู่สกุลเงิน GBPCAD ที่มีแนวโน้มลดลง** 📉

ลดลง
OANDA:GBPCAD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์แคนาดา
**การวิเคราะห์คู่สกุลเงิน GBPCAD ที่มีแนวโน้มลดลง** 📉

คู่สกุลเงิน GBPCAD (ปอนด์สเตอร์ลิงก์ ปะทะ ดอลลาร์แคนาดา) กำลังแสดงแนวโน้มลดลง🔽 ซึ่งจากแผนภูมิเราสามารถเห็นโซนสำคัญและกลยุทธ์การซื้อขายได้💹

**1. โซนต้านทานและแนวโน้มปัจจุบัน:** 🚫
แผนภูมิแสดงโซนต้านทานหลายโซนที่ราคาเคยพบปัญหาในการผ่านมา โดยเฉพาะที่ 1.67503, 1.67089 และ 1.66772 ทำให้ราคาไม่สามารถเคลื่อนไปข้างบนได้

**2. โซนขาย:** 📌
ระดับราคา 1.66448 คือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่คาดการณ์ว่า GBPCAD จะลดลง

**3. โซนรองรับและการเบรกเอาท์ที่เป็นไปได้:** ⚠️
โซนรองรับช่วยเป็นแนวรับสำหรับราคา โดย GBPCAD มีโซนรองรับสองโซน การเบรกเอาท์ที่ราคา 1.65257 ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสังเกต

**4. การรับกำไร:** 💰
สำหรับนักลงทุนที่ได้ขายแล้ว, โซน 'รับกำไร' สำคัญอยู่ที่ 1.65257 และ 1.64610

**5. สรุป:** 📚
ตอนนี้ GBPCAD นำเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นแนวโน้มลดลง แต่ยังคงควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยงด้วยนะ!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ