OANDA:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ฝึกวิเคราะห์ Forex
GBP/AUD
setup = sell
TF : H4
- RTM
-SDE decistion point เป็นจุดที่น่าสนใจ
*บทวิเคราะห์ - เป็นเพียงการฝึกวิเคราะห์เชิง Technical ส่วนบุคคล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ