SAXO:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
GBPAUD 4H
ทำรูปแบบที่น่าสนใจ Elongate Zigzag
คือขา C ยาว 161.8% of A

คำถามถือ ขา C จะจบตรงไหน
ตอบ - จบเมื่อไหร่ ก็จะเห็นการเด้งไปอย่างน้อย 61.8% of C

ตามตำราเขาว่าไว้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ