Purich

#GBPAUD คู่เงินนี้มีความผันผวนระหว่างสกุลเงินปอนด์และสกุลเงินออส

ลดลง
FOREXCOM:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำนวนเข้าชม 6
1
#GBPAUD คู่เงินนี้มีความผันผวนระหว่างสกุลเงินปอนด์และสกุลเงินออสเตรเลียจึงควรติดตามในแนวโมดูที่สำคัญซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถทะลุ 1.79299 ลงมาได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 1.78283 หรือ 0.69%แต่ถ้าเกิดว่าดีดขึ้นไปทะลุ 1.79812 ขึ้นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 0.77% หรือ 1.80912
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่

ความคิดเห็น