golinkfx

GBPAUD H1 - แนวโน้มขาลง ⬇️⬇️

ลดลง
FX:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคา GBPAUD ทดสอบแนวต้านสำคัญและยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ โดยดูจากรูปแบบของกราฟแล้ว ราคายังทำแนวโน้มขาลง โดยกำลังจะสิ้นสุดตัวคลื่นย่อตัวที่เป็นขาขึ้น และน่าจะทำคลื่นขาลงตามแนวโน้มหลัก เพื่อที่จะกลับไปทดสอบแนวรับที่ประมาณ
1.9159

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ